Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

2999 4228 420
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont

September 13 2017

To miłość Cie znajdzie, nie Ty ją.
— One Tree Hill
Reposted fromresort resort

August 06 2017

9421 9e3f 420
0357 3495 420
Reposted fromnosiemka nosiemka viavaka vaka
4451 81f7 420
Przekraczasz granicę, drobnym gestem, prawie niedostrzegalnym. Odpisujesz na zalotny SMS, patrzysz w oczy o chwilę zbyt długo, albo idziesz do kawiarni wiedząc, że nie należy. Miałam chwilę słabości, krótkotrwałą, to był impuls. Poczułam potrzebę ucieczki, wyzwolenia się od wszystkiego.
— GYPSY S01E10
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
1469 4312 420
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viabylejaka bylejaka
3039 1ac4 420
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaaynis aynis

July 11 2017

6235 d82a 420
- I don't want some epic, tortured love affair with you. I just want you.
Reposted frombadblood badblood

June 26 2017

8657 e971
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik
8635 4449 420
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik
8633 602d 420
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik
8632 43cd 420
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik
8629 66e7 420
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik

June 23 2017

3465 4119 420
Reposted fromMalinowynalesnik Malinowynalesnik

June 21 2017

6130 77ed 420
Reposted frommjoszu mjoszu viaoblivious oblivious
6543 76f1 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl