Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

6122 1cbd 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
6104 3bb8 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
6100 6f5d 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
6097 e9cf 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
6129 d49e 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
6127 44f4 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
6126 e255 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma

June 04 2019

— Lucifer Morningstar
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

June 01 2019

4703 1794 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
4707 c99b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma

May 31 2019

4715 261f 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
4736 83a4 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
4745 7d2e 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma

May 29 2019

wszyscy chcą wiedzieć, bo kłamstwo jest wygodniejsze niż prawda
— Sherlock
Reposted fromresort resort
B:Co jeśli potrzebujemy gier? Co jeśli bez nich jesteśmy nudni?
C:My nigdy nie będziemy nudni.
B:Tak mówisz, ale ja Cię znam. Jesteś Chuckiem Bassem.
C:Nie jestem Chuckiem Bassem bez Ciebie.
— xoxo
Reposted fromresort resort
Chuck, nie zachowuj się jakbym o Ciebie nie walczyla. Walczylam, ciężko, przez dlugi czas, więc wybacz mi, jeśli po tym wszystkim jestem już wyczerpana.
— Blair
Reposted fromresort resort
kłamstwo trzeba owijać w prawdę, jest bardziej wiarygodne
— Sherlock
Reposted fromresort resort

May 19 2019

3856 59b8 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
3821 3767 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma

May 15 2019

2461 7e53 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl